DCDDaily

DCDDaily en DCDDaily-Q

Welkom op de website over de DCDDaily en DCDDaily-Q

Kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) hebben moeite met de coördinatie van bewegingen. Dit levert vaak problemen op bij dagelijkse activiteiten: drinkbekers vallen om, schrijfwerk is onleesbaar en onhandigheid verstoort het samenspelen met andere kinderen. Hoewel de stoornis relatief mild van aard is, kan de impact van DCD op het leven van kinderen groot zijn. Naast motorische moeilijkheden kunnen andere problemen ontstaan zoals verminderde fitheid en weinig zelfvertrouwen. Omdat DCD problemen veroorzaakt in het dagelijks functioneren van kinderen is het van belang hun Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) goed in kaart te brengen. Daarom zijn de DCDDaily en DCDDaily-Q ontwikkeld, voor kinderen van 5 t/m 8 jaar: een motorische test om te meten hoe goed kinderen ADL uitvoeren en een vragenlijst over de kwaliteit van uitvoering van ADL, participatie in ADL en het aanleren van ADL.

Voor therapeuten zijn op deze website de vragenlijst en de handleidingen van de DCDDaily-Q en DCDDaily gepubliceerd. Op basis van de handleiding van de DCDDaily kunt u zelf een test-kit samen stellen. Het proefschrift waarin de totstandkoming van beide instrumenten is beschreven is te vinden via de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor meer informatie of het stellen van vragen kunt u contact opnemen

met Berdien Moraal Рvan der Linde via B.W.Moraal@pl.hanze.nl